ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Ο Χώρος σας - Εκπαιδευτικές Δράσεις 2013

 • Το περιβάλλον μέσα από τα μάτια των παιδιών. Δεκέμβριος 2013

 • Το περιβάλλον μέσα από τα μάτια των παιδιών. Δεκέμβριος 2013

 • Το περιβάλλον μέσα από τα μάτια των παιδιών. Δεκέμβριος 2013

 • Το περιβάλλον μέσα από τα μάτια των παιδιών. Δεκέμβριος 2013

 • Το περιβάλλον μέσα από τα μάτια των παιδιών. Δεκέμβριος 2013

 • Το περιβάλλον μέσα από τα μάτια των παιδιών. Δεκέμβριος 2013

 • Το περιβάλλον μέσα από τα μάτια των παιδιών. Δεκέμβριος 2013

 • «Ένα ταξίδι, δρόμοι πολλοί». Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου. Νοέμβριος 2013

 • «Ένα ταξίδι, δρόμοι πολλοί». Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου. Νοέμβριος 2013

 • «Ένα ταξίδι, δρόμοι πολλοί». Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου. Νοέμβριος 2013

 • «Ένα ταξίδι, δρόμοι πολλοί». Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου. Νοέμβριος 2013

 • Επιμορφωτική Ημερίδα «Η τέχνη στο Νηπιαγωγείο». 12 Νοεμβρίου 2013

 • Επιμορφωτική Ημερίδα «Η τέχνη στο Νηπιαγωγείο». 12 Νοεμβρίου 2013

 • Εκπαιδευτική δράση με θέμα τη συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων. 21 Οκτωβρίου 2013

 • Εκπαιδευτική δράση με θέμα τη συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων. 21 Οκτωβρίου 2013

 • Εκπαιδευτική δράση με θέμα τη συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων. 21 Οκτωβρίου 2013

 • Εκπαιδευτική δράση με θέμα τη συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων. 21 Οκτωβρίου 2013

 • Εκπαιδευτική δράση με θέμα τη συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων. 21 Οκτωβρίου 2013

 • Εκπαιδευτική δράση με θέμα τη συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων. 21 Οκτωβρίου 2013

 • Εκπαιδευτική δράση με θέμα τη συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων. 21 Οκτωβρίου 2013

 • Εκπαιδευτική δράση με θέμα τη συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων. 21 Οκτωβρίου 2013

 • Εκπαιδευτική δράση με θέμα τη συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων. 21 Οκτωβρίου 2013

 • Εκπαιδευτική δράση με θέμα τη συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων. 21 Οκτωβρίου 2013

 • Ποιος ήταν ο κύριος Δ;. Απρίλιος 2013

 • Ποιος ήταν ο κύριος Δ;. Απρίλιος 2013

 • Ποιος ήταν ο κύριος Δ;. Απρίλιος 2013

 • Ποιος ήταν ο κύριος Δ;. Απρίλιος 2013

 • Ποιος ήταν ο κύριος Δ;. Απρίλιος 2013

 • Ποιος ήταν ο κύριος Δ;. Απρίλιος 2013

 • Ποιος ήταν ο κύριος Δ;. Απρίλιος 2013

 • Ποιος ήταν ο κύριος Δ;. Απρίλιος 2013

 • Ποιος ήταν ο κύριος Δ;. Απρίλιος 2013

 • Ποιος ήταν ο κύριος Δ;. Απρίλιος 2013

 • Ποιος ήταν ο κύριος Δ;. Απρίλιος 2013

 • Ποιος ήταν ο κύριος Δ;. Απρίλιος 2013

 • Ποιος ήταν ο κύριος Δ;. Απρίλιος 2013

 • Ποιος ήταν ο κύριος Δ;. Απρίλιος 2013

 • Ποιος ήταν ο κύριος Δ;. Απρίλιος 2013

 • Ποιος ήταν ο κύριος Δ;. Απρίλιος 2013

 • Ποιος ήταν ο κύριος Δ;. Απρίλιος 2013

 • Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο «Το παιδί μέσα από την τέχνη». 28 Φεβρουαρίου 2013

 • Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο «Το παιδί μέσα από την τέχνη». 28 Φεβρουαρίου 2013

 • Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο «Το παιδί μέσα από την τέχνη». 28 Φεβρουαρίου 2013

 • Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο «Το παιδί μέσα από την τέχνη». 28 Φεβρουαρίου 2013

 • Τα χρώματα της Μύρτιδας. Ιανουάριος 2013

 • Τα χρώματα της Μύρτιδας. Ιανουάριος 2013

 • Τα χρώματα της Μύρτιδας. Ιανουάριος 2013

 • Τα χρώματα της Μύρτιδας. Ιανουάριος 2013

 • Τα χρώματα της Μύρτιδας. Ιανουάριος 2013

 • Τα χρώματα της Μύρτιδας. Ιανουάριος 2013

 • Τα χρώματα της Μύρτιδας. Ιανουάριος 2013

 • Τα χρώματα της Μύρτιδας. Ιανουάριος 2013

 • Τα χρώματα της Μύρτιδας. Ιανουάριος 2013

 • Τα χρώματα της Μύρτιδας. Ιανουάριος 2013

 • Τα χρώματα της Μύρτιδας. Ιανουάριος 2013

 • Τα χρώματα της Μύρτιδας. Ιανουάριος 2013

Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια