Εκθέσεις :: Μόνιμη - Μέση Παλαιολιθική Περίοδος έως Μεσολιθική Εποχή (100.000 - 6.800 π.Χ.)

  • Αιχμή Levallois από πυριτόλιθο. Μέση Παλαιολιθική Περίοδος, Καρβουνάρι

  • Πυρήνες λεπίδων από πυριτόλιθο. Ανώτερη Παλαιολιθική Περίοδος, Εγνατία Οδός, Ελευθεροχώρι

  • Λεπίδα από πυριτόλιθο. Ανώτερη Παλαιολιθική Περίοδος, Εγνατία Οδός, Ελευθεροχώρι

  • Λεπίδα από πυριτόλιθο. Ανώτερη Παλαιολιθική Περίοδος, Εγνατία Οδός, Ελευθεροχώρι

Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια