ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Ο Χώρος σας - «Τι σπουδαίο να γνωρίζεις τον κύριο Λήρ!». Οι μαθητές συνθέτουν τα δικά τους λίμερικς.

  • 21 Ιανουαρίου 2015

  • 20 Ιανουαρίου 2015

  • 9 Ιανουαρίου 2015

  • 9 Ιανουαρίου 2015

Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια