Λειτουργία της ΕΦ.Α.Θεσπρωτίας στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον COVID-19

26/03/2020

Σύμφωνα με τις ΠΝΠ και τις σχετικές εγκυκλίους για την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και σε εφαρμογή της αρ. ΥΠΠΟΑ/ΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/150620/619/12233/11986/4309/24-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΗΗΠ4653Π4- Υ1Ζ) Υ.Α. πλήρους αναστολής αυτοπρόσωπης εξυπηρέτησης των πολιτών  από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σας πληροφορούμε για τα εξής:

 • Από την Πέμπτη 26-03-2020 έως τη Δευτέρα 04-05-2020, η Υπηρεσία μας θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο σε εξαιρετικές κατεπείγουσες περιπτώσεις κατόπιν ραντεβού, το οποίο θα πιστοποιείται με e-mail ή επιστολή της προς τον πολίτη που έχει αιτηθεί, και εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα εξυπηρέτηση εξ’ αποστάσεως.
 • Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο τηλεπικοινωνίας (τηλεφωνικά,  τηλεμοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται στο λογότυπο του εγγράφου.
 • Η αποστολή αιτημάτων από Υπηρεσίες ή πολίτες, με τα προβλεπόμενα στην κάθε περίπτωση συνοδευτικά έγγραφα, παρακαλούμε να γίνεται  σε ηλεκτρονική μορφή δια του ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ή με e–mail (efathe@culture.gr).
 • Τα σαρωμένα έγγραφα να είναι κατά προτίμηση έγχρωμα και με ανάλυση τουλάχιστον 200dpi.
 •  Τα συνημμένα στο mail αρχεία να μην υπερβαίνουν τα 15 MB ή σε περίπτωση υπέρβασης τα επιπλέον αρχεία να αποστέλλονται μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών για την αποστολή αρχείων μεγάλης χωρητικότητας.
 • Υπενθυμίζουμε ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας θα παραμένει κλειστό για το κοινό από την Παρασκευή 13 Μαρτίου έως την Κυριακή 14 Ιουνίου 2020

  Υπουργείο Πολιτισμού
  Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
  Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια