Εκθέσεις :: Μόνιμη - Ελληνιστική Εποχή (323 - 167 π.Χ.)

 • Αργυρό νόμισμα του Κοινού των Ηπειρωτών - Εμπροσθότυπος: Κεφαλές Διός και Διώνης.…

 • Πήλινο γυναικείο ειδώλιο. Αρχές 2ου αι. π.Χ., Ελέα

 • Χάλκινο προσωπείο Σατύρου. Ελληνιστικοί χρόνοι, Δυμόκαστρο

 • Πήλινο σφράγισμα με γυναικεία κεφαλή και την επιγραφή [Θ]ΕΣΠΡΩΤΩΝ. Ελληνιστικοί χρόνοι, Γίτανα

 • Πήλινο ειδώλιο αλόγου. 3ος-2ος αι. π.Χ., Δυμόκαστρο

 • Χάλκινη αναθηματική επιγραφή. Ελληνιστικοί χρόνοι, Γίτανα

 • Χρυσό δακτυλίδι με εγχάρακτη παράσταση - φτερωτή μορφή. Αρχές 3ου αι. π.Χ.,…

 • Σφενδόνη δακτυλιδιού από ημιπολύτιμο λίθο, με παράσταση γυναικείας μορφής. Ελληνιστικοί χρόνοι, Ελέα

 • Πήλινος μελαμβαφής κάνθαρος. 275 π.Χ., Ρίζιανη

 • Χάλκινη οινοχόη. 4ος - 3ος αι. π.Χ., Ελέα

 • Χάλκινο ειδώλιο σατύρου. Ελληνιστικοί χρόνοι, Γίτανα

 • Ασημένιο κράνος και σιδερένιος θώρακας, με χρυσές λεπομέρειες. 4ος αι. π.Χ., Προδρόμι

 • Πήλινη μελαμβαφής πυξίδα με πώμα. Μέσα 2ου αι. π.Χ., Ρίζιανη

 • Πήλινος σκύφος με ανάγλυφη διακόσμηση. Ύστεροι Ελληνιστικοί χρόνοι, Ελέα

 • Πήλινη υδρία με γραπτή διακόσμηση. Ελληνιστικοί χρόνοι, Γίτανα

 • Πήλινο γυναικείο ειδώλιο. Μέσα 3ου - μέσα 2ου αι. π.Χ., Φράγμα Καλαμά

Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια