Επίσκεψη :: Εισιτήρια

Κανονικό εισιτήριο: 4 Ευρώ

Mειωμένο εισιτήριο: 2 Ευρώ

Μειωμένο εισιτήριο καταβάλλουν οι κατωτέρω:

·    Οι φοιτητές Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ισότιμων Σχολών των εκτός της ΕΕ χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας
·    Οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), άνω των 65 χρονών, με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου για την επιβεβαίωση της ηλικίας
·   Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α΄θμιας εκπαίδευσης

·  Κατά το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου η μειωμένη τιμή ισχύει για όλους τους επισκέπτες

Απαλλάσσονται από την καταβολή εισιτηρίου οι κατωτέρω:

·  Οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου για την επιβεβαίωση της ηλικίας

· Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Στρατιωτικών Σχολών ή Ισοτίμων Σχολών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας

· Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.) με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας

· Οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) ή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη αυτής

· Οι ξεναγοί, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας

· Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄θμιας, Β΄θμιας και Γ΄ θμιας Εκπαίδευσης και Στρατιωτικών Σχολών

· Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας

· Τα μέλη Εταιριών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε όλη τη Ελλάδα με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους

· Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντή Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

· Τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και ένας συνοδός αυτών, με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης δημοσίου φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό αυτής

· Οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών, όταν τα παιδιά τους είναι έως 23 ετών και έως 25 εάν εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη θεωρημένου πάσου πολυτέκνων ή βεβαίωσης από τον Σύλλογο Πολυτέκνων ή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο. Επίσης, οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών, όταν τα παιδιά τους είναι έως 18 ετών και έως 24 εάν σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο

· Οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο. Στην περίπτωση των διαζευγμένων, μόνο ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων    

· Οι κάτοχοι Δελτίου Ελευθέρας Εισόδου

· Οι κάτοχοι της Kάρτας Αλληλεγγύης και τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα (απαραίτητη η προσκόμιση εκτός της κάρτας αλληλεγγύης, πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή άλλου εγγράφου που πιστοποιεί τα εξαρτώμενα άτομα).

· Οι Έλληνες πολίτες που διαθέτουν ενεργό Κάρτα Ανεργίας

 · Οι δημοσιογράφοι με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας

 · Τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και αντίστοιχων  Επιμελητηρίων κρατών μελών της Ε.Ε. με την επίδειξη κάρτας μέλους.

 

Ημέρες Ελευθέρας Εισόδου:

Η πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου

6 Μαρτίου (Μνήμη Μελίνας Μερκούρη)

18 Απριλίου (Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων)

18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)

Τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου κάθε έτους (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)

 

Εδώ μπορείτε να ανατρέξετε στο ΦΕΚ 2173/Β/13.07.2017 όπου είναι δημοσιευμένη η ισχύουσα σχετική Υπουργική Απόφαση για το «Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο».

Ποιοί δικαιούνται να αποκτήσουν «Δελτίο ελεύθερης εισόδου» τριετούς διάρκειας µε δικαίωμα ανανέωσης. Διαβάστε περισσότερα εδώ 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια