ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ :: Οργανωμένοι

Η ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που έδινε το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και, ειδικότερα, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2000-2008 για την Ήπειρο πραγματοποίησε εργασίες προστασίας, ανάδειξης και προβολής σε τέσσερις από τους πιο σημαντικούς αρχαίους οχυρωμένους οικισμούς της Θεσπρωτίας: τα Γίτανα στον Δήμο Φιλιατών, την Ελέα στον Δήμο Σουλίου, τη Ντόλιανη και το Δυμόκαστρο στον Δήμο Ηγουμενίτσας. Μαζί με τον αρχαιολογικό χώρο του Πύργου Ραγίου στον Δήμο Ηγουμενίτσας, που ήταν ο πρώτος χώρος στον οποίο πραγματοποιήθηκαν εργασίες, με την ένταξή του το 1998 στην πρωτοβουλία INTERREG II του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, έχουν πλέον αποδοθεί στο κοινό πέντε σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι και, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας, έχουν εξασφαλισθεί οι βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός, τοπικού, θεματικού δικτύου προορισμών πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Βασικές αρχές του προγράμματος ανάδειξης, αποτέλεσαν ο σεβασμός στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία κάθε αρχαιολογικού χώρου και των επιμέρους μνημείων τους, καθώς και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με τις ελάχιστες, κατά το δυνατόν, παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Το πρόγραμμα εργασιών είχε ως στόχο να καταστήσει τους χώρους προσβάσιμους και επισκέψιμους από το κοινό, μέσα από τα έργα υποδομής, να συμβάλλει στην προστασία και ανάδειξη, μέσα από την έρευνα, την τεκμηρίωση και τις διάφορες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, αλλά και στην προβολή τους, μέσα από τη δημιουργία έντυπου και ψηφιακoύ πληροφοριακού υλικού.

Πλήθος κινητών ευρημάτων που ήρθαν στο φως από τις εργασίες ανάδειξης και από παλαιότερες συστηματικές έρευνες στους παραπάνω χώρους αποτελούν τον βασικό κορμό της συλλογής της Μόνιμης Έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας όπου ο επισκέπτης μπορεί να αντλήσει συμπληρωματικές πληροφορίες και να αποκτήσει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη σημασία και τη θέση των αρχαίων αυτών οικισμών στον αρχαιολογικό χάρτη της Θεσπρωτίας.

Για επιβεβαίωση του ισχύοντος ωραρίου και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους οι επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται στη ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας:

Τηλ.: +30 2665 0 29177/8

Fax: +30 2665 0 25133

e-mail: lbepka@culture.gr

website: http://odysseus.culture.gr

Φυλλάδια και οδηγοί για τους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους της Θεσπρωτίας είναι διαθέσιμα δωρεάν στο πωλητήριο-εκδοτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας.

Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια