ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Προγράμματα - Μόνιμα

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει πλέον καθιερωθεί ο χώρος του Μουσείου ως εναλλακτικός χώρος μάθησης, εγκαινιάζοντας μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ σχολείου και μουσείου τόσο μέσα από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, την οργάνωση και την εποπτεία των οποίων έχει, συνήθως, το σχολείο, όσο, κυρίως, μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία υλοποιούν τα ίδια τα μουσεία με δική τους πρωτοβουλία.

Τα μόνιμα εκπαιδευτικά προγράμματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας απευθύνονται σε μαθητές προσχολικής αγωγής, δημοτικού και γυμνασίου και σχεδιάστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν διαύλους επικοινωνίας του Μουσείου με τους μικρούς του επισκέπτες. Ο σχεδιασμός τους στηρίζεται σε σύγχρονες μουσειοπαιδαγωγικές αντιλήψεις που προωθούν την παιδοκεντρική και βιωματική προσέγγιση της γνώσης, ενθαρρύνουν την εξερεύνηση και την ανακάλυψη εκ μέρους των μαθητών, ενεργοποιούν τις αισθήσεις και την κριτική τους σκέψη και παρέχουν τη δυνατότητα για τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία.

Οι δράσεις που περιλαμβάνουν δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη γνωριμία των μαθητών με τον αρχαιολογικό πλούτο του τόπου τους και συμβάλλουν στην εκ μέρους τους κατανόηση και ερμηνεία των μουσειακών εκθεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετατρέπεται σε μια ευχάριστη εκπαιδευτική περιπέτεια που ελκύει τα παιδιά και γεννά την προσδοκία της επόμενης επίσκεψης.

Πέραν των ειδικών στόχων που θέτει κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, γενικότερα όλα τα προγράμματα επιδιώκουν:

  • Την ανάπτυξη της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος μεταξύ των μαθητών
  • Την εξάσκηση στο συσχετισμό δεδομένων, τη διατύπωση υποθέσεων εκ μέρους τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων
  • Την καλλιέργεια των δεξιοτήτων, της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους
  • Την αποκόμιση μιας ευχάριστης εμπειρίας, ώστε να σχηματίσουν μια θετική εικόνα για τον θεσμό του μουσείου.                

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται δωρεάν

Από το φθινόπωρο του 2015 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, εγκαινίασε έναν νέο θεματικό κύκλο εκπαιδευτικών δράσεων με τον γενικό τίτλο "Μαθαίνοντας για τη ζωή στα Βυζαντινά Χρόνια". Με αφορμή τα αντίστοιχα κεφάλαια Βυζαντινής Ιστορίας που διδάσκονται στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, η γνωριμία με τη βυζαντινή Θεσπρωτία μπορεί να αποτελέσει τον ιδανικότερο τρόπο σύνδεσης της ιστορικής γνώσης με τον τόπο και τα μνημεία του, αλλά και με τα αντικείμενα που ζωντανεύουν πτυχές της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό έχουν σχεδιαστεί: ένα γενικό πληροφοριακό έντυπο με τίτλο "Ψηφίδες της βυζαντινής Θεσπρωτίας", που αποτελεί το βασικό υλικό αναφοράς και προετοιμασίας για τον εκπαιδευτικό και το φυλλάδιο "Όψεις Βυζαντίου…. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας", με φύλλα δραστηριοτήτων για τον μαθητή. Παράλληλα αξιοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Μια μέρα στο λουτρό της Παραμυθιάς" που σχεδιάστηκε από την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων το 2001 στο πλαίσιο του Προγράμματος Μελίνα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για τη σχολική χρονιά 2018-2019 προσφέρονται τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα:

 

«Βυζάντιο, άνθρωποι και επικοινωνία»

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι να παρουσιαστεί η ανθρώπινη επικοινωνία στο Βυζάντιο και να γίνουν κατανοητοί οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι συναναστρέφονταν και αντάλλασαν ιδέες. Επίσης, οι μαθητές, μέσα από την περιήγησή τους στις αίθουσες του μουσείου, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν επιλεγμένα εκθέματα που χρονολογούνται στους βυζαντινούς χρόνους, να αντιληφθούν την περιοχή της Θεσπρωτίας ως τμήμα της βυζαντινής διοίκησης, που άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο ακολουθεί τις εξελίξεις της απέραντης βυζαντινής αυτοκρατορίας και, τέλος, να κατανοήσουν ότι η περιοχή της Ηπείρου, αν και στις παρυφές της αυτοκρατορίας, λάμβανε μέρος σε όλο αυτό το σύνθετο δίκτυο επικοινωνίας,…

«Μαθαίνω την πόλη μου». Πρόγραμμα τοπική ιστορίας για την πόλη της Ηγουμενίτσας

Γενική περιγραφή

Το πρόγραμμα «Μαθαίνω την πόλη μου» σχεδιάστηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2018 στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς που τη διετία 2017-2018 είχαν ως θεματική τις ΠΟΛ(ε)ΙΣ, για οργανωμένες σχολικές ομάδες της Ε΄-ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού & Α΄ Γυμνασίου.

Μέσα από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν άγνωστες πτυχές της ιστορίας της πόλης τους, επιχειρώντας μία χαρτογραφική καταγραφή των ιστορικών στοιχείων του παρελθόντος, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από επιλεγμένα σημεία, μνημεία και χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ολόκληρες γειτονιές ή μεμονωμένα κτήρια αλλά και σημαντικά γεγονότα που καθόρισαν την εξέλιξή της.

Η…

«Η Σβουρίτσα και ο Ζαρούλης... πάνε στο νηπιαγωγείο»

Στο πλαίσιο αναβάθμισης της σχέσης του με τους μικρούς μαθητές του νηπιαγωγείου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας από την σχολική χρονιά 2017-2018 θα διαθέτει επιπλέον για τα νηπιαγωγεία τη μουσειοσκευή με τίτλο «Η Σβουρίτσα και ο Ζαρούλης πάνε στο νηπιαγωγείο» και θέμα το παιχνίδι στην αρχαιότητα.

Η επιλογή του θέματος στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι το παιχνίδι, ατομικό και ομαδικό, αποτελεί βασικό μέσο κοινωνικοποίησης, ψυχαγωγίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνώσεων, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μέρος της καθημερινότητας των νηπίων. Παράλληλα, υποστηρίζεται από αντίστοιχες ενότητες και ευρήματα της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας, που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους νηπιαγωγούς κατά τη διάρκεια φιλοξενίας…

Στη Θεσπρωτία το 300 π.Χ. Επαγγέλματα και ασχολίες

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Στη Θεσπρωτία το 300 π.Χ. Επαγγέλματα και ασχολίες" οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν με έναν ευχάριστο τρόπο πτυχές της καθημερινής ζωής των αρχαίων Θεσπρωτών, που συνδέονται με την επαγγελματική ενασχόλησή τους αλλά και τις ασχολίες του ελεύθερου χρόνου. Μέσα από την έρευνα στον εκθεσιακό χώρο και τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, συλλέγουν πληροφορίες και ανακαλύπτουν χαρακτηριστικά αντικείμενα που συνόδευαν τον καθένα στην καθημερινή του ζωή και έχουν συνδεθεί άμεσα με την άσκηση κάποιου επαγγέλματος (π.χ. εργαλεία), ενώ παράλληλα έρχονται σε επαφή με την εποχή και τους ανθρώπους που τα δημιούργησαν και…

«Φτιαγμένα από πηλό»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φτιαγμένα από πηλό» έχει ως θέμα του τον πηλό και τις ποικίλες χρήσεις του κατά την αρχαιότητα. Μέσα από μια ενεργητική εκπαιδευτική διαδικασία και ψυχαγωγική εμπειρία, το πρόγραμμα στοχεύει αφενός στη γνωριμία των παιδιών με τις βασικές αρχές της κεραμικής τέχνης και τις διάφορες χρήσεις των αγγείων και άλλων πήλινων αντικειμένων αφετέρου στην εξοικείωσή τους με τον ίδιο τον μουσειακό χώρο. Επιμέρους στόχοι του προγράμματος αποτελούν η καλλιέργεια του συνεργατικού πνεύματος μέσα από εργασία σε ομάδες, καθώς και η ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών για έρευνα και στοχευμένη παρατήρηση.

 Ηλικιακές ομάδες: Γ΄- Ε΄ τάξεις Δημοτικού

Διάρκεια: 1:30΄

«μη με πετάς, δεν είμαι σκουπίδι». Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση υλικών & απορριμμάτων στην αρχαιότητα.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και η εξοικείωση με τις έννοιες Μείωση - Επαναχρησιμοποίηση - Ανακύκλωση, που αποτελούν το τρίπτυχο της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων, ξεκινώντας από τις πρακτικές που εφαρμόζονταν στην αρχαιότητα και καταλήγοντας στη σύγχρονη εποχή. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις βασικές κατηγορίες υλικών που ήταν σε χρήση στην αρχαιότητα (πηλός, μέταλλα, γυαλί, λίθος, οργανικά υλικά) και αντιλαμβάνονται τη σημασία που είχε η εξοικονόμηση για τις αρχαίες κοινωνίες μαθαίνοντας για τους διάφορους τρόπους αξιοποίησης των «απορριμμάτων». Περνώντας από το χθες στο σήμερα, θίγεται το μεγάλο…

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια