ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Προγράμματα - Μόνιμα

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει πλέον καθιερωθεί ο χώρος του Μουσείου ως εναλλακτικός χώρος μάθησης, εγκαινιάζοντας μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ σχολείου και μουσείου τόσο μέσα από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, την οργάνωση και την εποπτεία των οποίων έχει, συνήθως, το σχολείο, όσο, κυρίως, μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία υλοποιούν τα ίδια τα μουσεία με δική τους πρωτοβουλία.

Τα μόνιμα εκπαιδευτικά προγράμματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας απευθύνονται σε μαθητές προσχολικής αγωγής, δημοτικού και γυμνασίου και σχεδιάστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν διαύλους επικοινωνίας του Μουσείου με τους μικρούς του επισκέπτες. Ο σχεδιασμός τους στηρίζεται σε σύγχρονες μουσειοπαιδαγωγικές αντιλήψεις που προωθούν την παιδοκεντρική και βιωματική προσέγγιση της γνώσης, ενθαρρύνουν την εξερεύνηση και την ανακάλυψη εκ μέρους των μαθητών, ενεργοποιούν τις αισθήσεις και την κριτική τους σκέψη και παρέχουν τη δυνατότητα για τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία.

Οι δράσεις που περιλαμβάνουν δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη γνωριμία των μαθητών με τον αρχαιολογικό πλούτο του τόπου τους και συμβάλλουν στην εκ μέρους τους κατανόηση και ερμηνεία των μουσειακών εκθεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετατρέπεται σε μια ευχάριστη εκπαιδευτική περιπέτεια που ελκύει τα παιδιά και γεννά την προσδοκία της επόμενης επίσκεψης.

Πέραν των ειδικών στόχων που θέτει κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, γενικότερα όλα τα προγράμματα επιδιώκουν:

  • Την ανάπτυξη της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος μεταξύ των μαθητών
  • Την εξάσκηση στο συσχετισμό δεδομένων, τη διατύπωση υποθέσεων εκ μέρους τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων
  • Την καλλιέργεια των δεξιοτήτων, της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους
  • Την αποκόμιση μιας ευχάριστης εμπειρίας, ώστε να σχηματίσουν μια θετική εικόνα για τον θεσμό του μουσείου.                

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται δωρεάν

Για τη σχολική χρονιά 2016-2017 προσφέρονται τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα:

Από το φθινόπωρο του 2015 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, εγκαινίασε έναν νέο θεματικό κύκλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τον γενικό τίτλο "Μαθαίνοντας για τη ζωή στα Βυζαντινά Χρόνια". Με αφορμή τα αντίστοιχα κεφάλαια Βυζαντινής Ιστορίας που διδάσκονται στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, η γνωριμία με τη βυζαντινή Θεσπρωτία μπορεί να αποτελέσει τον ιδανικότερο τρόπο σύνδεσης της ιστορικής γνώσης με τον τόπο και τα μνημεία του, αλλά και με τα αντικείμενα που ζωντανεύουν πτυχές της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό έχουν σχεδιαστεί: ένα γενικό πληροφοριακό έντυπο με τίτλο "Ψηφίδες της βυζαντινής Θεσπρωτίας", που αποτελεί το βασικό υλικό αναφοράς και προετοιμασίας για τον εκπαιδευτικό και το φυλλάδιο "Όψεις Βυζαντίου…. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας", με φύλλα δραστηριοτήτων για τον μαθητή. Παράλληλα αξιοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Μια μέρα στο λουτρό της Παραμυθιάς" που σχεδιάστηκε από την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων το 2001 στο πλαίσιο του Προγράμματος Μελίνα του Υπουργείου Πολιτισμού.

«μη με πετάς, δεν είμαι σκουπίδι». Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση υλικών & απορριμμάτων στην αρχαιότητα.

«μη με πετάς, δεν είμαι σκουπίδι». Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση υλικών & απορριμμάτων στην αρχαιότητα.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και η εξοικείωση με τις έννοιες Μείωση - Επαναχρησιμοποίηση - Ανακύκλωση, που αποτελούν το τρίπτυχο της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων, ξεκινώντας από τις πρακτικές που εφαρμόζονταν στην αρχαιότητα και καταλήγοντας στη σύγχρονη εποχή. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις βασικές κατηγορίες υλικών που ήταν σε χρήση στην αρχαιότητα (πηλός, μέταλλα, γυαλί, λίθος, οργανικά υλικά) και αντιλαμβάνονται τη σημασία που είχε η εξοικονόμηση για τις αρχαίες κοινωνίες μαθαίνοντας για τους διάφορους τρόπους αξιοποίησης των «απορριμμάτων». Περνώντας από το χθες στο σήμερα, θίγεται το μεγάλο…

Μια μέρα στο λουτρό της Παραμυθιάς

Μια μέρα στο λουτρό της Παραμυθιάς

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Μια μέρα στο λουτρό της Παραμυθιάς" σχεδιάστηκε από την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων το 2001 στο πλαίσιο του Προγράμματος Μελίνα του Υπουργείου Πολιτισμού. Η επιλογή του θέματος καθορίστηκε από τη σπουδαιότητα του ίδιου του μνημείου, καθώς το λουτρό της Παραμυθιάς αποτελεί μοναδικό δείγμα λουτρικής εγκατάστασης βυζαντινής περιόδου στην Ήπειρο, ενώ επιπλέον δίνει την αφορμή να γνωρίσουν οι μαθητές διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής στο Βυζάντιο. Παράλληλα, το εν λόγω εκπαιδευτικό μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για επίσκεψη και σε άλλα σημαντικά μνημεία της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου που εντοπίζονται στην περιοχή της Παραμυθιάς, όπως το κάστρο του…

Όψεις Βυζαντίου…. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας

Όψεις Βυζαντίου…. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας

Το εκπαιδευτικό φυλλάδιο "Όψεις Βυζαντίου…στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας" σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο μιας επίσκεψης στο μουσείο επικεντρωμένης στη βυζαντινή περίοδο. Θα αποτελέσει τον οδηγό για μια εκπαιδευτική περιήγηση στις αίθουσες του μουσείου, με στόχο τον εντοπισμό των βυζαντινών εκθεμάτων που φιλοξενούνται στη μόνιμη έκθεση και παράλληλα την κατανόηση της χρήσης αλλά και της σύνδεσης των αντικειμένων με την εποχή κατασκευής τους. Το φυλλάδιο ακολουθεί την οργάνωση των εκθεσιακών ενοτήτων του μουσείου και καθοδηγεί τους μαθητές σε δραστηριότητες παρατήρησης, κριτικής σκέψης, αντιστοίχισης κλπ. Ο σχεδιασμός του φυλλαδίου επιτρέπει την αυτόνομη χρήση των…

Ψηφίδες της βυζαντινής Θεσπρωτίας

Ψηφίδες της βυζαντινής Θεσπρωτίας

Το έντυπο με τίτλο "Ψηφίδες της βυζαντινής Θεσπρωτίας" αποτελεί το βασικό υλικό αναφοράς και προετοιμασίας για τον εκπαιδευτικό που θα λάβει μέρος σε κάποιο από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διατίθενται και υλοποιούνται στα ίδια τα μνημεία είτε εναλλακτικά στο πλαίσιο μίας εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Το εκπαιδευτικό υλικό, επιμερισμένο σε δύο βασικές ενότητες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτόνομα είτε συνδυαστικά ανάλογα με το ειδικό θέμα που ενδιαφέρει τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές του. Η πρώτη ενότητα δίνει σύντομες πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο και τα σημαντικότερα γεγονότα που σηματοδοτούν τους αιώνες της βυζαντινής περιόδου στη Θεσπρωτία, ενώ η…

Παίζω με τα ζώα του Μουσείου

Παίζω με τα ζώα του Μουσείου

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παίζω με τα ζώα του Μουσείου» περιλαμβάνει ευχάριστες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε συνάφεια με αντιπροσωπευτικά εκθέματα της Μόνιμης Έκθεσης που απεικονίζουν ή αναπαριστούν διαφορετικά είδη του ζωϊκού βασιλείου, επιδιώκοντας να ευαισθητοποιήσει τους μικρούς μας φίλους σε θέματα προστασίας και σεβασμού του περιβάλλοντος και να αναδείξει την πολυεπίπεδη και διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τα ζώα.

Διάστημα υλοποίησης: Σχολική περίοδος 2016-2017 

Ημερομηνίες υλοποίησης: Κάθε Τετάρτη

Ηλικιακές ομάδες: Νηπιαγωγείο και Α΄ τάξη Δημοτικού

Διάρκεια προγράμματος: 1.30΄

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 μαθητές

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνής Ημέρας Μουσείων 2015 (18 Μαΐου) και της επικοινωνιακής δράσης Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές

Ένα ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων νομισμάτων

Ένα ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων νομισμάτων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ένα ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων νομισμάτων» συνδέεται με την αντίστοιχη εκθεσιακή ενότητα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας και στοχεύει στην εξοικείωση των παιδιών με την ιστορία ενός από τα πιο ιδιαίτερα καθημερινά χρηστικά αντικείμενα. Με αφορμή το νόμισμα παρουσιάζονται ποικίλα θέματα, όπως ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής, οι λόγοι χρήσης, οι παραστάσεις, ενώ γίνεται συσχετισμός με το σήμερα και τα νομίσματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Στόχοι του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με τον χώρο του μουσείου, να αναπτυχθούν οι ικανότητές τους για παρατήρηση, έρευνα και κατανόηση μέσα από τα συγκεκριμένα εκθέματα, καθώς και…