ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ :: Λοιποί Xώροι / Μνημεία

Εκτός από τους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, μία σειρά από αρχαιολογικές θέσεις και μεμονωμένα μνημεία έχουν εντοπισθεί και, εν μέρει, ερευνηθεί σε όλη την έκταση της θεσπρωτικής γης. Οι χώροι αυτοί είναι ελεύθερα προσβάσιμοι στο κοινό και για τους περισσότερους από αυτούς υπάρχουν σχετικές οδικές σημάνσεις.