ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :: Ο Χώρος σας

Εδώ μπορείτε να ανατρέξετε σε στιγμιότυπα από τις εκπαιδευτικές δράσεις και να βρείτε ζωγραφιές και άλλες κατασκευές που υλοποιήθηκαν από τους μικρούς μας φίλους στον χώρο του μουσείου ή μέσα στην σχολική τάξη.