Επίσκεψη :: Σχόλια επισκεπτών

Σχόλια που θα λαμβάνουμε μέσω e-mail από τους επισκέπτες θα παρατίθενται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Στην αποστολή των σχολίων σας, μην παραλείψετε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω: Ανώνυμα, Τα αρχικά μου, Πλήρη στοιχεία. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε υποκοριστικά.

Όλες οι πληροφορίες που θα παραλαμβάνονται από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας δεν θα υπόκεινται στον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων περιορισμών και μπορεί να γίνει αναπαραγωγή τους με οποιαδήποτε μέθοδο διανομής, συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος δικτυακού τόπου, ή εκδόσεις όπως ενημερωτικά δελτία, έντυπα κλπ.

Δήλωση Μυστικότητας
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας θα τηρήσει ως εμπιστευτικές τις πληροφορίες που αφορούν τη διεύθυνση του e-mail σας. Τα σχόλια ή οι προτάσεις σας θα αναφέρονται με τη χρήση των τριών εναλλακτικών προτάσεων που περιγράφονται ανωτέρω. 

Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια