ΕΚΔΟΣΕΙΣ :: Εκπαιδευτικά Έντυπα

Τα εκπαιδευτικά έντυπα διανέμονται δωρεάν, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων

Χώμα, νερό, φωτιά. Ένα ταξίδι στον κόσμο του πηλού 

Έντυπο για τον εκπαιδευτικό 

σσ. 24, © ΛΒ΄ ΕΠΚΑ 2008

ISBN: 978-960-98656-0-9

Χώμα, νερό, φωτιά. Ένα ταξίδι στον κόσμο του πηλού

Έντυπο για τον μαθητή

σσ. 20, © ΛΒ΄ ΕΠΚΑ 2008

ISBN: 978-960-98656-0-9

Με το στημόνι και το υφάδι

Έντυπο για τον εκπαιδευτικό

σσ. 24, © ΛΒ΄ ΕΠΚΑ 2008

Χορηγία έκδοσης: Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου

Με το στημόνι και το υφάδι

Έντυπο για τον μαθητή

σσ. 24, © ΛΒ΄ ΕΠΚΑ 2008

Χορηγία έκδοσης: Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου

Μία ημέρα στην αρχαία Γιτάνη

Έντυπο για τον εκπαιδευτικό

σσ. 19, © ΛΒ΄ ΕΠΚΑ 2008

ISBN: 978-960-98289-9-4

Μία ημέρα στην αρχαία Γιτάνη

Έντυπο για τον μαθητή

σσ. 20, © ΛΒ΄ ΕΠΚΑ 2008

ISBN: 978-960-98289-9-4

Ανακαλύπτω το μουσείο

Έντυπο για τον εκπαιδευτικό

σσ. 19, © ΛΒ΄ ΕΠΚΑ 2008

ISBN: 978-960-98289-8-7

Ανακαλύπτω το μουσείο

Εκπαιδευτικός φάκελος/καρτέλες για τον μαθητή

σσ. 10, © ΛΒ΄ ΕΠΚΑ 2008

ISBN: 978-960-98289-8-7

Το ημερολόγιο ενός αρχαιολόγου

Έντυπο για τον εκπαιδευτικό

σσ. 82, © ΛΒ΄ ΕΠΚΑ 2012

ISBN: 978-960-98656-6-1

 

Η Σβουρίτσα και ο Ζαρούλης πάνε στο νηπιαγωγείο

Εικονογραφημένο παραμύθι

(συνοδεύει εκπαιδευτική μουσειοσκευή)

σσ. 24, © ΕΦΑ Θεσπρωτίας 2014

ISBN: 978-960-98656-7-8

 

Με τη Φιλίστα στο αρχαίο θέατρο Γιτάνων. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

σσ. 32, © ΕΦΑ Θεσπρωτίας 2023

ISBN: 978-618-84305-3-2

 

Με τη Φιλίστα στο αρχαίο θέατρο Γιτάνων. Εικονογραφημένη ιστορία

σσ. 32, © ΕΦΑ Θεσπρωτίας 2023

ISBN: 2-587-386-960-978

   

 

 

 

Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια