Εκθέσεις :: Μόνιμη - Εποχή Χαλκού (3.200 - 1.100 π.Χ.)

  • Χάλκινος διπλός πέλεκυς. Μυκηναϊκή Περίοδος (1.400 - 1.100 π.Χ.), Ρίζιανη

  • Χάλκινη φυλλόσχημη αιχμή δόρατος. Μυκηναϊκή Περίοδος (1.400 - 1.100 π.Χ.), Στένες Γκρίκας

  • Αιχμή από πυριτόλιθο. Εποχή Χαλκού, Πύργος Ραγίου

  • Πήλινο αποθηκευτικό πιθάρι. Εποχή Χαλκού, Πύργος Ραγίου

  • Πήλινο κρατηρόσχημο αγγείο. Εποχή Χαλκού, Πύργος Ραγίου

  • Πήλινο κύπελλο. Πρώιμη Εποχή Χαλκού, Στένες Γκρίκας

Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια